ÜRITUSTURUNDUS

Oleme koostööd teinud erinevate klientidega erinevatelt tegevusvaldkondadelt, kuid neid kõiki ühendab soov leida uuenduslikke lahendusi, et viia ellu seatud eesmärke, motiveerida töötajaid, vaimustada kliente ja partnereid ning edendada oma tooteid. Üritusturundus võimaldab luua valdkondi ja kultuure ületavaid ideid, et saaksime jutustada teie ettevõtete ja organisatsioonide lugusid kõige kütkestavamal, veenvamal ning kustumatumal moel.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Firmaüritused
Suvepäevad ja talvepäevad
Meeskonnakoolitused
Motivatsiooniüritused
Ettevõtte tähtpäevad
Sünnipäevad
Filmiproduktsioon

KLIENDIÜRITUSED

Kliendisündmused
Esitlused
Vastuvõtud

PROMOTSIOON

Toodete lansseerimine
Kaubamärgi esiletoomine
Näituste ja messide korraldus
Mobiilne marketing

KONVERENTSID

Terviklahendustega
konverentsid
Seminarid
Koosolekud

SPONSORLUS

Strateegia väljatöötamine
Väärtustamine
Aktiveerimine
Partnerite ja sponsorite leidmine
Mõõtmine